Bangkok Thailand

1.300.000đ

Similar Tours

Tours Nearby Hướng dẫn viên tiếng Việt

Check Availability

Tour type: Tour hằng ngày
Thời hạn: 1 ngày từ : 8:00AM - 9:00PM
Maximum number of people: 11
Vị trí: Thailand, Bangkok
Được đánh giá:
Người lớn:

Overview

Tour’s Location

Loading Maps

Tour's Program

Hướng dẫn viên sẽ đi theo yêu cầu của bạn