Bangkok Thailand

2.100.000đ

Similar Tours

Tours Nearby Xe 4 chỗ Bangkok

Check Availability

Tour type: Tour hằng ngày
Thời hạn: 1 ngày 8:00AM - 9:00PM
Maximum number of people: 3
Vị trí: Thailand, Bangkok
Được đánh giá:
Người lớn:

Overview

Xe 4 chỗ  tham quan Bangkok

Thời gian : 8g sáng đến 9g tối

Tour’s Location

Loading Maps