Bangkok to Pattaya ThaiLand

2.600.000đ

Similar Tours

Tours Nearby Xe 7 chỗ Bangkok – Pattaya

Check Availability

Tour type: Tour hằng ngày
Thời hạn:
Maximum number of people: Unlimited
Vị trí: Thailand, Bangkok, Pattaya
Được đánh giá:
Người lớn:

Overview

Xe 7 chỗ đi Bangkok – Pattaya
Thời gian : 8g sáng đến 10g tối

Tour’s Location

Loading Maps